St.prp. nr. 74 (1997-98)

Om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Geneve, 8. - 22. oktober 1996

Om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Geneve, 8. - 22. oktober 1996

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget