St.prp. nr. 74 (1998-99)

Om samtykke til inngåelse av avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Island og Den russiske føderasjon om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet («Smutthull-avtalen») og tilhørende protokoll

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget