St.prp. nr. 76 (2006-2007)

Utbygging og drift av Valhall videreutvikling

Utbygging og drift av Valhall videreutvikling

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget