St.prp. nr. 79 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger for 2005 under Fiskeri- og kystdepartementets område

Om endringer av bevilgninger for 2005 under Fiskeri- og kystdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget