St.prp. nr. 8 (2001-2002)

Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Afghanistan er et av de største humanitære kriseområder i verden, etter årtier med væpnede konflikter kombinert med naturkatastrofer som jordskjelv og tørke. Den humanitære situasjonen er ytterligere forverret etter terroranslagene i USA 11. september i år. Det er nå klart fastslått at Osama bin Laden og hans terroristnettverk var ansvarlig for ugjerningene. Taliban-regimet i Afghanistan beskytter bin Laden til tross for vedtak i FNs sikkerhetsråd om utlevering. Den militære operasjonen som ble igangsatt 8. oktober er nødvendig for å nøytralisere terroristnettverket. Den humanitære situasjonen er nå svært alvorlig. Konsekvensene for hele regionens stabilitet kan bli dramatiske. En opptrapping av den globale humanitære bistanden vil foruten å lindre lidelsene for sivilbefolkningen også være viktig for å holde sammen den internasjonale koalisjonen i kampen mot internasjonal terrorisme.

For å avhjelpe situasjonen for nødlidende i regionen foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 200 mill. kroner i bistand til Afghanistan, av dette foreslås 50 mill. kroner dekket ved omdisponeringer innenfor bistandsrammen.