St.prp. nr. 80 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Omdanning av BaneTele til aksjeselskap

Omdanning av BaneTele til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget