St.prp. nr. 80 (2000-2001)

Omdanning av BaneTele til aksjeselskap

Omdanning av BaneTele til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget