St.prp. nr. 83 (1996-97)

Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m.v.

Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget