St.prp. nr. 83 (1996-97)

Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m.v.

Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget