St.prp. nr. 85 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samtykke til tiltreding til Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stolne eller ulovleg utførte kulturgjenstandar

Om samtykke til tiltreding til Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stolne eller ulovleg utførte kulturgjenstandar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget