St.prp. nr. 86 (2000-2001)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget