St.prp. nr. 9 (1998-99)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget