St.prp. nr. 91 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar)

Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget