St.prp. nr. 98 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget