Strategi for Fiskeri- og kystdepartementet 2007 – 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Verdier fra havet – Norges framtid” - Strategi for Fiskeri- og kystdepartementet 2007 – 2011.

”Verdier fra havet – Norges framtid” - Strategi for Fiskeri- og kystdepartementet 2007 – 2011 (pdf-format)