Ytringsfrihet! Strategi for ytringsfrihet og uavhengige medier i utenriks- og utviklingspolitikken (2016–2018)

"Ytringsfriheten må vernes om og fremmes – utrettelig, hver dag og i alle land". Nå gir UD ut en ny strategi for dette arbeidet - for å være en ledende nasjon i arbeidet med å fremme ytringsfrihetog uavhengige medier.

Her kan du lese hele strategien.