Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken

Strategien omhandler viktige prioriteringer i Norges internasjonale arbeid for ytringsfrihet og mangfold av frie og uavhengige medier. Strategien beskriver samtidig hvordan Norge jobber for å fremme ytringsfrihet i FN, regionale organisasjoner og gjennom støtte til sivilt samfunn og i dialog med andre lands myndigheter.

Les dokumentet