Høring - Strukturtiltak i den pelagiske trålgruppen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist 19. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsnotat - Strukturtiltak i den pelagiske trålgruppen (pdf-dokument)

Høringsfrist 19. juni 2007