Styrket samarbeid mellom E-tjenesten og PST

Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide tettere. Samarbeidet skal bidra til at Norge står bedre rustet til å håndtere dagens sammensatte trusselbilde.

Pressemelding

Nr.: 50/2006
Dato: 13.10.06

Styrket samarbeid mellom E-tjenesten og PST

Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide tettere. Samarbeidet skal bidra til at Norge står bedre rustet til å håndtere dagens sammensatte trusselbilde.

Kongen i statsråd vedtok i dag instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste. Instruksen vil styrke samarbeidet på en rekke områder, blant annet ved utarbeidelse av trusselvurderinger. Hensikten er å bekjempe og forebygge aktuelle trusler på en mer effektiv måte.

Dagens kompliserte trusselbilde fører til at det i det praktiske etterretnings- og sikkerhetsarbeidet er vanskelig å opprettholde et klart skille mellom forhold innenlands og utenfor landets grenser. Derfor må det være et avklart, nært og tillitsfullt samarbeid mellom tjenestene, innenfor rammene av de respektive tjenestenes lovgrunnlag.

- Instruksen vil gjøre oss bedre skikket til å møte vår tids sammensatte utfordringer, sier forsvarminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Bekjempelsen av trusselen fra grenseoverskridende terrorisme og andre alvorlige sikkerhetstrusler gjør det nødvendig å utnytte tjenestenes kapasiteter på en best mulig måte, sier justisminister Knut Storberget.

Instruksen fastsetter bl.a. at tjenestene skal holde hverandre gjensidig orientert om utviklingen innen relevant teknologi og utveksle annen relevant informasjon, koordinere samarbeid med utenlandske tjenester, etablere forbindelsesledd, vurdere utveksling av personell, bistå hverandre i konkrete saker når respektive rettsgrunnlag tillater det, samarbeide om trusselvurderinger og lignende analyseprodukter, og sørge for en effektiv arbeidsdeling. Hele instruksen kan leses her.

For ytterligere kommentarer fra statssekretær Espen Barth Eide, kontakt pressetalsmann Kåre Helland-Olsen på tlf 90947071.