T-1524 Framtidens byer

Statusrapport 2012

I denne statusrapporten presenteres tiltak byene har iverksatt for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø i perioden 2010–2012. Rapporten presenterer også hovedinntrykkene fra arbeidet i byene og status i næringslivet og på statlig nivå. Hensikten med denne rapporten er å beskrive noe av tiltakene og resultatene fra programmet og beskrive og vurdere utfordringene i programmets siste fase frem til 2014.

T-1524 / 2012
ISBN 978-82-457-0466-2

I denne statusrapporten presenteres tiltak byene har iverksatt for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø i perioden 2010–2012. Rapporten presenterer også hovedinntrykkene fra arbeidet i byene og status i næringslivet og på statlig nivå. Hensikten med denne rapporten er å beskrive noe av tiltakene og resultatene fra programmet og beskrive og vurdere utfordringene i programmets siste fase frem til 2014.