The Norwegian Air Transport Market in the Future

Rapport fra Møreforsking Molde AS

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS utarbeidet rapporten "The Norwegian Air Transport Market in the Future".

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS utarbeidet rapporten "The Norwegian Air Transport Market in the Future", som del av utredningsprosjektet ”Analyse av luftfartsmarkedet i Norge”.

Les rapporten (pdf)