Tidlig alderspensjon – mest for menn

SSB har utarbeidet en ny artikkel om bruk av tidlig alderspensjon. Artikkelen viser at menn i langt større grad enn kvinner tar ut alderspensjon tidlig.

Andelen som tar ut alderspensjon øker naturlig nok med økende alder, og andelen med bare yrkesinntekt faller.

Gjennomsnittlige yrkesinntekter er nesten helt like for menn med yrkesinntekter og alderspensjon som for menn med bare yrkesinntekter. For kvinner er yrkesinntektene høyere for de med alderspensjon enn de med kun yrkesinntekter.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen.

Les artikkelen på SSBs nettsider: