Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld

Formålet med denne brosjyren er å orientere deg som medlem av styret, om hva det er spesielt viktig å være kjent med når det gjelder borettslagsboliger med høy fellesgjeld. Informasjonen skal hjelpe deg til å foreta nødvendige vurderinger, informere og veilede andelseierne i borettslaget.

Du får en kort innføring i borettslagsmodellen og særlig om felleslån, felleskostnader, individuell nedbetaling av fellesgjeld og sikringsordninger mot manglende innbetaling av felleskostnader. Du får også vite noe om hva som kan skje dersom en eller flere av andelseierne misligholder sine felleskostnader.