Tildelingsbrev Likestillings- og diskrimineringsombudet for 2008

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (PDF 65 kb)