Tildelingsbrev Senter for IKT i utdanningen 2012

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor sitt ansvarsområde og med de virkemidlene senteret har.

Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2012, stilles midler angitt i vedlagte tildelingsbrev til disposisjon for Senter for IKT i Utdanningen.

Lenke til følgebrev til tildelingsbrevet til Senter for IKT i Utdanningen her

Lenke til endelig tildelingsbrev til Senter for IKT i Utdanningen her

Lenke til tildelingsbrev til Senter for IKT 2012 - supplerende brev nr. 1