To EU-saker om opphavsrett til orientering: forlenget vernetid og kunnskapsøkonomien

Den 16. juli i år fremmet EU-kommisjonen et direktivforslag om forlengelse av vernetiden på åndsverk. Samme dag sendte EU-kommisjonen på høring en grønnbok om opphavsrett innen kunnskapsøkonomien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2008