Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

To EU-saker om opphavsrett til orientering: forlenget vernetid og kunnskapsøkonomien

Den 16. juli i år fremmet EU-kommisjonen et direktivforslag om forlengelse av vernetiden på åndsverk. Samme dag sendte EU-kommisjonen på høring en grønnbok om opphavsrett innen kunnskapsøkonomien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2008

Vår ref.: 2008/03885 ME/ME1 CBU:elt

Den 16. juli i år fremmet EU-kommisjonen et direktivforslag om forlengelse av vernetiden på åndsverk. Forslaget er ikke ferdigbehandlet i EUs institusjoner. Ved eventuell vedtagelse vil det være aktuelt å vurdere å ta inn direktivet som en del av EØS-avtalen. Det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuell felles EFTA-posisjon.  Vi gjør derfor høringsinstansene oppmerksomme på forslaget som kan finnes på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0464:EN:NOT

Bakgrunnsinformasjon kan finnes på:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/term-protection_en.htm

Departementet mottar gjerne synspunkter på direktivforslaget til postmottak@kkd.dep.no

Samme dag sendte EU-kommisjonen på høring en grønnbok om opphavsrett innen kunnskapsøkonomien (Copyright in the Knowledge Economy). Grønnboken tar opp en rekke spørsmål om fortolkning og utvikling av gjeldende EØS-rett om opphavsrett, særlig i forhold til reglene for bibliotek, funksjonshemmedes bruk av åndsverk samt spredning av åndsverk til undervisnings- og forskningsformål.

Grønnboken kan finnes på:  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_en.pdf

Generell bakgrunnsinformasjon kan finnes på. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#greenpaper

Eventuelle kommentarer til høringen om ”Copyright in the knowledge economy” sendes direkte til EU-kommisjonen på e-post markt-d1@ec.europa.eu, innen 30. november 2008. Send gjerne kopi av kommentarene til Kultur- og kirkedepartementet på postmottak@kkd.dep.no.

Dette brevet og eventuelle kommentarer til ovennevnte dokumenter vil bli lagt ut på http://www.regjeringen.no/kkd.

 

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Constance Ursin
underdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

 

Abelia

ABM-utvikling

Akademikerne

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO-Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene

Det norske komponistfond

El- og IT-forbundet

Elektro- og ElektronikkBransjen

Elektronisk Forpost Norge

FONO

Forbundet Frie Fotografer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

KOPINOR

KS - Kommunenesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

LINO - forvaltningsorganisasjonen

Magasin- og Ukepresseforeningen

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet

NAViO

Nettforum

NOPA

Nordisk Copyright Bureau

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges museumsforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk forening for jus og edb

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Komponistforening

Norsk kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Ukepresse

Norsk Videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske tekstilkunstnere

NORWACO

NRK AS

Ny Musikks Komponistgruppe

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Radio Norge

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Riksarkivet

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Til toppen