Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) - Status 2012

Statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) slik den praktiseres i fylkene i 2012.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) slik den praktiseres i fylkene i 2012.

Les rapporten (pdf)