Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trepartssamarbeid om delingsøkonomien

Brev fra statsminister Erna Solberg til LO, UNIO, YS og Akademikerne.

Jeg takker for brevet vedrørende trepartssamarbeid om delingsøkonomien.

Delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. Det kan gi oss økt verdiskaping og bedre utnyttelse av realkapitalen i samfunnet. Samtidig kan utviklingen skape utfordringer i arbeidslivet og påvirke skattegrunnlaget. Dette er viktige spørsmål å drøfte fremover.

Regjeringen har lagt vekt på å involvere partene i arbeidslivet i dette arbeidet. Blant annet har partene vært representert i utvalget som nylig fremla NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. Utvalgets utredning har vært på høring, og høringsfristen gikk nylig ut.

Jeg ser ikke bort fra at det kan være aktuelt å nedsette et lovutvalg som beskrevet i henvendelsen. Det kan også være aktuelt å vurdere andre problemstillinger fremover. Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt en kartlegging av omfang, arbeidsvilkår og oppfølging av HMS-ansvar i delingsøkonomien. Rapporten fra FAFO er ventet i november d.å. Det er naturlig å vurdere en videre oppfølging i lys av funnene i denne rapporten.

Regjeringen drøfter gjerne den videre oppfølgingen med partene i arbeidslivet. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd vil være en god arena for et trepartssamarbeid. Jeg har derfor bedt arbeids- og sosialministeren legge til rette for dette.

Vennlig hilsen

Erna Solberg