Undersøkelse av forhold ved skoler som er omfattet av forliksavtale mellom staten og skolene i Akademiet-strukturen i årene 2015-2019

På bakgrunn av flere medieoppslag den siste tiden ber departementet med dette direktoratet om å foreta nødvendige undersøkelser omkring de forholdene som er beskrevet i media med sikte å avdekke om det i perioden 2015-2019 har funnet sted vesentlige nye forhold som er i strid med privatskoleloven § 6-3.