Departementet vil undersøke økonomiske forhold ved Akademiet-skolene

I flere medieoppslag har det kommet frem påstander om at skoler i privatskolekjeden Akademiet kan ha handlet i strid med privatskoleloven. Nå ber Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet (Udir) foreta undersøkelser.

– Det er viktig at vi snur hver stein for å finne ut om offentlige midler som skulle ha gått til elevene har blitt brukt til andre formål. Penger fra statskassa skal komme elevene til gode, og ikke til profitt for skoleeierne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I flere medieoppslag har det kommet frem at privatskolekjeden Akademiet blant annet har handlet med eiernes egne selskaper og at statsstøtte er blitt brukt til å markedsføre skolen.

– Det er forbud mot å tjene penger på å drive skole i Norge, likevel har Akademiet tidligere klart å finne måter å tjene penger på.  Jeg mener det som har kommet frem i Akademiet-sakene kan være utrykk for at markedskreftene har fått plass i skolen. Det vil denne regjeringen gjøre noe med, sier Brenna og viser til at regjeringen allerede har innført en ny privatskolelov. Den nye loven fjerner muligheten til å få godkjent flere private profilskoler og private yrkesfagskoler.

Inngikk forlik med forrige regjering

Staten har i flere år vært i uenig i hvordan Akademiet-kjeden tolker  privatskoleloven. I juni 2021 inngikk Solberg-regjeringen et forlik med privatskolekjeden, og skolene måtte tilbakebetale ti millioner kroner i statstilskudd. Til gjengjeld skulle det ikke åpnes eller fullføres tilsyn for årene 2015 til og med 2019. Det ble likevel understreket at staten kan kreve tilbakebetaling av statstilskudd dersom det oppdages vesentlig nye forhold fra denne perioden.

– Vi mener det som har kommet frem i media gir oss grunnlag for å sette i gang undersøkelser. Utdanningsdirektoratet vil også undersøke om det kan være andre vesentlige nye forhold enn de som er kommet frem i media, som kan være i strid med utbytteforbudet, sier Brenna.

Utdanningsdirektoratet vil innen 1. juni 2023 gjøre en vurdering og departementet vil på bakgrunn av dette ta stilling til om det etter forliksavtalen er grunnlag for å kreve tilbakebetaling av statstilskudd.