Ungdom, IKT og lokaldemokrati?

Studie av Norsk Institutt for by- og regionforskning

I rapporten Ungdom, IKT og lokaldemokrati? studeres om særskilt tilrettelegging for politisk informasjon og kommunikasjon på nettet kan øke ungdoms deltakelse og engasjement i lokaldemokratiet.

I rapporten Ungdom, IKT og lokaldemokrati? studeres om særskilt tilrettelegging for politisk informasjon og kommunikasjon på nettet kan øke ungdoms deltakelse og engasjement i lokaldemokratiet.

Studien er gjort ved Norsk Institutt for by- og regionforskning og finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.