Utkast til endring i yrkestransportlova - oppheving av behovsprøving for drosjer m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2004

  • Høringsfrist: 12.08.04
  • Pressemelding (12.08.04)

Alle departementene
Alle fylkeskommunene, samf.avd.
Det Norske Maskinistforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Sjømansforbund
Norsk Styrmandsforening
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
Rederienes Landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Vegdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen