Utkast til endring i yrkestransportlova - oppheving av behovsprøving for drosjer m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2004

  • Høringsfrist: 12.08.04
  • Pressemelding (12.08.04)