Utkast til svarbrev

Utkast til svarbrev til SVs stortingsgruppe.