Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket revidert veilederen til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opp lysninger fra grunnboken og matrikkelen , som ble utgitt 13. mars 2015. Veilederen er oppdatert med de siste endringene i forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2021 og omhandler:

  • retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsene i forskriften
  • standardvilkår knyttet til utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
  • prisvilkår
  • tekniske grensesnitt for elektronisk utlevering av opplysninger

Veilederens målgruppe er hovedsakelig tinglysings- og matrikkelmyndighetene og deres arbeid med utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, det vil si Kartverket og kommunene, samt ulike virksomheter som mottar, utleverer og viderebruker opplysningene. Veilederen er ment å kunne fungere som et oppslagsverk.

Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Den er fastsatt med hjemmel i tinglysings­loven §§ 12b og 38 samt matrikkellova §§ 29, 30 og 32. Bakgrunnen for forskriften er i hovedsak markedets behov for mer omfattende tilgang til eiendomsopplysninger. Det er vedtatt endringer i forskriften i 2014, 2015, 2019 og senest 8. juni 2020.

Det er viktig å fremheve at både grunnboken og matrikkelen i utstrakt grad inneholder personopplysninger. Dette innebærer at bestemmelsene i personopplysningsloven og ­personvernforordningen (GDPR), må ivaretas ved praktiseringen av utleveringsforskriften.

Kartverket har på bakgrunn av reglene, tilpasset sine data-tjenester for tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, og utviklet maskinlesbare grensesnitt for elektronisk tilgang til opplysningene. Grensesnittene gir mulighet for tilgang både i form av enkeltsøk og massiv nedlasting av opplysninger med en oppdateringsmulighet.

Kartverket har også et kundesenter som betjener en kundetelefon, e-post og en chat-­funksjon, og det leveres ut bekreftede grunnboksutskrifter.

Kartverket har i tillegg internettportalene www.seeiendom.no og www.norgeskart.no , som viser opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, som er fritt tilgjengelige. På nettsiden Norgeskart kan man se eiendomskartet sammen med detaljerte bakgrunnskart. Når man zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke frem eller klikke på en eiendom, vil man gå videre til Se Eiendom for å se mer informasjon om eiendommen. Man kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. På nettsiden Se eiendom kan man ved å logge seg inn med elektronisk ID, hente opp grunnboksopplysninger på en eiendom. Man kan også bestille grunnboksutskrift.

Figur 1.1 Skjermdump av Kartverkets egen publikumsløsning www.seeiendom.no.

Oslo, oktober 2021