Utredning om bredbåndsutbyggingsloven

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nexia Management Consulting AS utredet de samlede kostnadene for ulike offentlige myndigheter og muligheten for gebyrfinansiering som følge av innføringen av bredbåndsutbyggingsloven.

Oppdraget har bestått av to deler:

• Utrede alternative løsninger for etablering av en sentral informasjonstjeneste og konsekvenser som følge av etablering av sentral informasjonstjeneste

• Utrede konsekvenser som følge av etablering av tilsynsmyndighet og tilsynsorgan

Les rapporten her. (oppdatert versjon publisert 28.02.2017)