Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, oppretting av tilgrensende nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, samt endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde i Dovre og Lesja kommuner

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om å utvide Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i Dovre og Lesja kommuner med ca. 131 km², opprette Hjerkinn landskapsvernområde i Dovre og Lesja kommuner på ca. 45,6 km² og endre grensene for Fokstugu landskapsvernområde.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)