Utvidelse og revisjon av verneforskriftene for Ilene og Presterødkilen naturreservater, Tønsberg kommune

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag om utvidelse og revisjon av verneforskriftene for Ilene og Presterødkilen naturreservater i Tønsberg kommune, Vestfold fylke.

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag om utvidelse og revisjon av verneforskriftene for Ilene og Presterødkilen naturreservater i Tønsberg kommune, Vestfold fylke.