Vedlegg 3 Forslag til forskrift om endringer til forskrift av 16. februar 2004 nr. 401 om elektroniske kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstejneste (ekomforskriften)

Vedlegg 3 Forslag til forskrift om endringer til forskrift av 16. februar 2004 nr. 401 om elektroniske kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstejneste (ekomforskriften) (pdf)