Verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva - Økologisk kompensasjon

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om å opprette Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat (11 191 dekar) i Ringerike og Hole kommuner.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)