Verneplan for skog - vern av 25 skogområder

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 25 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 21 av områdene er nye naturreservater, tre områder er utvidelse av eksisterende naturreservater og et område er utvidelse av eksisterende nasjonalpark.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)