Verneplan for skog - vern av 36 skogområder

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette å opprette 36 nye verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 26 av områdene er nye naturreservater, 11 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater. Tilrådingen omfatter ca 74 km2 nytt verneareal, hvorav ca 59 km2 er produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)