Vurdering av forhold knyttet til mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping

Sammendrag og konklusjoner av rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet, desember 2019.

Sammendrag av rapporten med konklusjoner (.pdf)