Vurdering av risiko for akutte utslipp i Norskehavet

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne rapporten beskriver relevante scenarier for akutte utslipp av olje og kjemikalier fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet. Levert av SINTEF Teknologi og samfunn

Rapporten i pdf