Vurderinger ved valg av leveringspliktige tilbydere av posttjenester

Rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet hvilke deler av leveringsplikten på postområdet som egner seg for en konkurranse.

Les rapporten (pdf)