Vurderinger ved valg av leveringspliktige tilbydere av posttjenester

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet hvilke deler av leveringsplikten på postområdet som egner seg for en konkurranse.

Les rapporten (pdf)