Stedfortreder for Norges statsminister

1985 - 2000

Ordningen med utnevnt stedfortreder for statsministeren har vært benyttet i to regjeringer der statsministeren har ønsket å gi lederen for det nest største regjeringspartiet tydelig rang som nummer to.

Det gjelder de siste månedene av Kåre Willochs regjering og Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Ordningen innebar et brudd med den tradisjon at utenriksministeren har hatt rang som nummer to i regjeringen siden dette embetet ble opprettet i 1905.

Også senere har andre enn utenriksministeren hatt rang nest etter statsministeren, men da ikke som utnevnt stedfortreder.

 

4. oktober 1985 - 17. mars 2000

1985-1986: Kjell Magne Bondevik
1986-1997: embetet ikke i bruk
1997-1999: Anne Enger Lahnstein
1999-2000: Odd Roger Enoksen