Norske regjeringssekretariater

1814 -

For detaljer om dette viser vi til kapitlene “Norges statsråd etter oppløsningen av det dansk-norske rike 1814”, “Norges statsråd under unionen med Sverige 1814-1905” og “Norges statsråd under og etter oppløsningen av unionen med Sverige 1905”.

Statssekretariatet/Statsrådsekretariatet 2. mars 1814 -

Statsrådsekretariatets kanselli i Stockholm 30. november 1814 - 1906

Sekretær for den norske regjerings formann/Statsministerens sekretær 
1. juli 1829 - 1906
Oppgavene overført til departement ledet av statsministeren.

Statsministerens kontor 2. oktober 1939 -
Oppgavene håndtert av flere sekretærer under eksilårene i London 1940-1945. Fra 1. juli 1969 også ansvar for saker overført fra Statsrådsekretariatet.