Vaksiner mot covid-19

Det foreligger ennå ingen godkjent vaksine mot covid-19, men det er flere vaksiner under utvikling. Tett samarbeid med EU er Norges hovedstrategi for å sikre tilstrekkelig tilgang til vaksiner for den norske befolkningen når og hvis en effektiv vaksine blir tilgjengelig.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. Vaksine mot covid-19 kan bidra til at færre får alvorlig sykdom eller dør av koronaviruset. 

Vaksiner til Norges befolkning

Norge vil få vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter.

Rent praktisk betyr det at EU-landene avser vaksiner til EØS-landene på likeverdige vilkår med medlemslandene. Sverige vil få både den svenske og den norske kvoten og videreselger deretter den norske kvoten til Norge.

Om utviklingen lykkes, kan vaksinasjon tilbys til prioriterte grupper allerede tidlig i 2021. All bruk vil være avhengig av godkjenning fra legemiddelmyndighetene.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Regjeringen besluttet 12. oktober at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dette vil innebære at kommunene får en plikt til å tilby vaksinering til befolkningen. Staten skal dekke kommunenes og helseforetakenes kostnader for gjennomføring av vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil sørge for at vaksiner og vaksinasjonsutstyr blir fordelt til kommuner og helseforetak.

Regjeringen har også bestemt at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gratis for befolkningen.

Folkehelseinstituttet har, sammen med blant annet Helsedirektoratet, fått i oppgave å utarbeide en plan for planlegging, gjennomføring og oppfølging av vaksinasjon mot covid-19. Hvilke vaksiner som tilbys og hvem som først vil prioriteres for vaksinasjon kommer an på tilgang og vaksinenes egenskaper. Dette er et av spørsmålene Folkehelseinstituttet nå ser nærmere på.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Internasjonal fordeling av vaksiner

Pandemien er et globalt problem. Løsningen må derfor også være global. Vi bidrar aktivt til COVAX som er en mekanisme ledet av GAVI, CEPI og WHO, og som skal sikre vaksiner også til lav- og mellominntektsland. Norge har investert fire milliarder kroner i vaksinealliansen CEPI. Det norske bidraget til GAVI for 2021-2025 vil være på over 10 milliarder kroner.

EU og GAVI er nå i sluttfasen i avtaleforhandlingene om hvordan EU skal delta i COVAX. Norge støtter EUs arbeid og deltar i COVAX med de samme rammebetingelsene som nå blir forhandlet fram mellom EU og GAVI. Det norske bidraget til COVAX er på om lag 128 millioner kroner, og hele investeringen vil i utgangspunktet komme lavinntektslandene til gode.

Se flere spørsmål og svar om korona-vaksine på helsenorge.no