Opphevelse av regel om kollektiv søksmålsrett fra 1. juli 2015

Reglene i arbeidsmiljøloven om fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie oppheves.

Reglene om kollektiv søksmålsrett som nå oppheves, ble innført 1. juli 2013.