Kroatia

Kroatia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2013. I inneværende periode mottar Kroatia 9,6 millioner euro i EØS-midler.

I Kroatia støtter Norge blant annet:

  • utdanning og forskning innenfor grønn innovasjon i samarbeid med norske partnere
  • justisreformer for å øke effektiviteten i domstolene
  • etablering av felles skole og pensum for serbiske og kroatiske elever i Vukovar og Knin
  • sivilt samfunn
  • samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndigheter