Sirkulær økonomi

Innspill til strategi for sirkulær økonomi

Det ble levert en rekke innspill til strategien for sirkulær økonomi fra mange forskjellige aktører.

Eggeskall med plante
En sirkulær økonomi innebærer at det vi produserer må tære mindre på jordas ressursgrunnlag. Foto: Unsplash

Les alle innspillene til strategi for sirkulær økonomi her.

Åtte departementer deltok i arbeidet med sirkulær økonomi-strategien

 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Finansdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet (leder arbeidet)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet Deloitte AS utredet tre hovedspørmål:

 • Hvilke bransjer og samarbeid mellom bransjer som har størst potensial for utvikling av en sirkulær økonomi i Norge.
 • Hvilke barrierer som hindrer at potensialet blir utløst.
 • Hvilke virkemidler som kan bidra til å bygge ned disse barrierene.

Les faktagrunnlaget for strategien om sirkulær økonomi