Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekomplanen

Regjeringen arbeider med en ny digital agenda for Norge. Ekomplanen skal være en selvstendig del, og regjeringen satser på å legge arbeidet fram for Stortinget våren 2016.

Oppdatert:

Ekomplanen er en del av regjeringens stortingsmelding Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Ekomplanen utgjør Del IV av stortingsmeldingen.

Ekomplanen

Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi.

Bakgrunn

Nordmenn er verdensledende i bruken av internett. Rundt 95 prosent av nordmenn bruker Internett regelmessig, og Norge har flere enn 500 000 fiberkunder – noe som er mer enn Tyskland og Storbritannia har til sammen.

I regjeringsplattformen går det fram at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn - infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon inngår som en stadig viktigere del.

- Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i mai 2015 inviterte til innspill fra alle typer aktører i markedet i arbeidet med en ny ekomplan.

Digital agenda

Nå har bransjen, interesseorganisasjoner og Nkom levert innspill til departementets arbeid med plan for elektronisk kommunikasjon - ekomplanen. Samferdselsdepartementet har også fått inn mange innspill i møter med bransjen og folk rundt på møter og seminarer.

Nå starter arbeidet vårt med å sammenstille og utforme planen. Viktige spørsmål skal avklares og vi skal sette ekomplanen i sammenheng med regjeringens samlede IKT-politikk i digital agenda.

Innspill

Dette er innspillene som vi har mottatt (pdf):

Samferdselsdepartementet bestilte før sommeren et innspill fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):

Mer informasjon

Pressemeldinger:

Til toppen