Historisk arkiv

700 MHz-båndet skal brukes til mobile tjenester i fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi trenger god digital infrastruktur i Norge for å legge til rette for en stadig økende bruk av digitale tjenester, produkter og medier. Denne uken har regjeringen besluttet at det såkalte 700 MHz-båndet skal brukes til mobile tjenester i Norge i fremtiden. Dette er viktig for å sikre et godt grunnlag for kapasiteten i norske mobilnett, og det vil gi grunnlag for bedre dekning over hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dette er det første steget i retning av å gjøre frekvensområdet mellom 694 og 790 MHz, det såkalte 700 MHz-båndet, tilgjengelig for elektronisk kommunikasjon i Norge. Det skal legges til rette for at disse frekvensressursene kan frigjøres for mobilbruk senest ved utløpet av den eksisterende bakkenettkonsesjonen sommeren 2021. I denne forbindelse må det også tas hensyn til føringer om implementeringsfrister i EØS fra et kommende regelverk om en harmonisert innføring av 700 MHz-båndet til mobilbruk i EU.

– Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser. En omdisponering av 700 MHz-båndet vil gjøre Norge bedre rustet til møtet med den digitale fremtiden, sier Solvik-Olsen.

700 MHz-båndet brukes i dag til kringkastingsformål over hele Europa, i hovedsak til TV-distribusjon fra digitale bakkenettverk. Det har pågått en prosess i Europa for å vurdere om 700 MHz-båndet skal tilrettelegges for mobilkommunikasjon i fremtiden, og flere land har annonsert en slik omdisponering.

Myndighetene vil nå arbeide videre med nødvendig frekvenskoordinering med våre naboland, vurderinger av hvordan frekvensene i 700 MHz-båndet best utnyttes og tildeles, og en mulig prosess for tildeling av bakkenettkonsesjon basert på frekvensressurser under 694 MHz for et nytt tidsrom.

Ekomplanen

Samferdselsdepartementet jobber med en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen) som skal være et viktig strategisk dokument for både myndigheter og markedsaktører. Beslutningen om disponering av 700 MHz-båndet er en del av det langsiktige arbeidet med utvikling og bruk av den digitale infrastrukturen. Ekomplanen vil i sin helhet bli lagt frem for Stortinget våren 2016.